Vinnare av Årets Fasad 2021

Gamla Tullhuset har tilldelats priset för Årets Fasad 2021


Årets Fasad 2021 i kategorin Årets Renovering/restaurering - Kvarteret Gamla Tullhuset 1, Norrköping.

Juryns motivering:
Betydelsen av landets kulturbyggnader är stort. Det här är byggnader som binder samman vårt samhälle med historien och som skänker både samhället och oss invånare stolthet och känsla av tillhörighet. Därför är vården av dessa byggnader av yttersta vikt. Inte bara för att bevara dem utan även ge dem rätt förutsättningar att ha en fortsatt funktion i dagens samhälle efter, ibland, helt nya villkor och förutsättningar. Vinnaren av Årets Fasad i kategorin renovering visar att byggnader skapade i en tid långt före dagens krav och behov kan återges en glans och lyskraft där fasadens originalitet tydligt avspeglas samtidigt som byggnaden ges en funktion som blir central i dagens levande stadsmiljö. Omsorg om ursprung och detaljer, gediget hantverk och mod att skapa nya möjligheter har tydligt präglat arbetet bakom det vinnande bidraget.
 
 En stor och varm eloge till gruppen bakom vinnaren av Årets Fasads renoveringspris: Kvarteret Gamla Tullhuset 1, Norrköping.

 Byggherre: Spinnhuset Fastighets AB
 Arkitekt: Millimeter Arkitekter
 Byggnadsantikvariskt sakkunnig: Fredriksson arkitektkontor AB
 Entreprenadform: Delad entreprenad
 Byggentreprenör: Sefab
 Fasadentreprenör: Åby Fasad

Stort TACK till alla entreprenörer för ett gott samarbete och ett fint genomfört arbete med restaureringen.
 
Vill du läsa mer om Gamla Tullhuset klicka här: 

Motivering vinnare

Kv Gamla Tullhuset 1